FSMVÜ | International Programs Office-IPO
 
Anasayfa  |   İletişim  | TR
International Programs Office-IPO
Contact us
Your Message
Contact us
  • Özel İhtiyaç Desteği
    •  
Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Ek hibe
Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

Nasıl Başvurulur?
Erasmus+ Ofisine talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitemizin Erasmus+ Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

Başvuru formunda, özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir.

Diğer bilgiler için:


06 Aralık 2016 Salı günü gerçekleştirilen Webinar'a ilişkin paylaşımlar:

Yükseköğretim Kurumları İçin Engelli Yararlanıcı Ek Hibe Talep Formları:

Öğrenci Hareketliliği
Personel Hareketliliği
E-Mail
Human
Resources
Health Culture
Sports
FSM
E- Systems
International Relations
FSM CEC
ALUTEAM
KURAM
FSM
TUMER
Career
Center